Autoři: Barbora Baronová, Dita Pepe

Slečny e-kniha (PDF)

299,- Kč

 3. místo, kategorie Krásná literatura, soutěž Nejkrásnější české knihy, Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví (2012)

 

 Čestné uznání v mezinárodní soutěži Art Books Wanted (2012)

 

Stylizovaný literárně-fotografický dokument Slečny vychází v březnu 2020 v novém formátu - jako e-kniha. Publikace mapuje prostřednictvím osmi otevřených a literárně zpracovaných výpovědí fenomén neprovdaných žen v Československu a v Česku od 20. let 20. století do současnosti. První vydání publikace v roce 2012 mělo ambice přispět k zachycení specifické role ženy v kontextu novodobé historie s ohledem na proměnlivou politickou, sociální, náboženskou a ekonomickou situaci v zemi, a tím nastínit vývoj smýšlení české společnosti za posledních osmdesát let.

 

E-kniha Slečny je dostupná pouze ve formátu PDF kvůli zachování artové podoby knihy.

 

  • Knižní design: Milan Nedvěd
  • Fotografická spolupráce: Petr Hrubeš
  • Nakladatelská spolupráce: Lukáš Hvozdecký
  • Editace a korektury: Kateřina Kadlecová, Pavla Nejedlá
  • Vydává nakladatelství wo-men v březnu 2020.