Autoři: Susan Hawthorne

Bibliodiverzita

Vyprodáno

Nakladatelství wo-men vydává knihu australské spisovatelky a feministické nakladatelky Susan Hawthorne Bibliodiverzita: Manifest nezávislé nakladatelky. Kniha čtrnácti esejů představuje nemainstreamový pohled na vydavatelskou praxi.

 

„Bibliodiverzita je komplexní soběstačný systém vyprávění, psaní, vydávaní a jiné produkce ústní slovesnosti a literatury. Spisovatele a producenty lze přirovnat k obyvatelům ekosystému. Bibliodiverzita přispívá k prosperující, živé kultuře a ke zdravému ekosociálnímu systému. O bibliodiverzitě je užitečné uvažovat jako o perspektivě zdola. Ko­řeny kultury jsou stejně jako kořeny starých stromů v úrodné půdě velmi hluboké. V průběhu času vznikla bohatá vrstva vědění, a ne­může-li strom do této půdy zapustit kořeny, uhyne kvůli nedostatku živin. Strom však není na světě sám. Vzájemnými vztahy je provázán s množstvím organismů, rostlin a zvířat kolem sebe.“

 

Susan Hawthorne je básnířka, spisovatelka, organizátorka festiva­lů, recenzentka, politická komentátorka, editorka a nakladatelka. Po čtyřletém působení v nakladatelství Penguin Australia založila roku 1991 spolu s Renate Klein feministické nakladatelství Spinifex Press, které již vydalo přes dvě stě knižních titulů. Napsala řadu textů o vydavatelském průmyslu, podílí se na organizaci online školení pro malé a velké nakladatele, jakožto profesorka vyučuje na James Cook University v australském Queenslandu a je aktivní členkou organizací sdružujících nakladatele a spisovatele, například Aus­tralského sdružení spisovatelů (Australian Society of Authors, ASA), organizací PEN Melbourne, Poetry Australia, Síť malých nakladate­lů (Small Publishers Network, SPN) nebo Nezávislého výboru nakla­datelů při Australské asociaci nakladatelů (Independent Publishers Committee of the Australian Publishers Association, APA). Od roku 2011 působí jako koordinátorka Mezinárodního sdružení nezávis­lých nakladatelů (International Alliance of Independent Publishers) pro anglicky mluvící země.